O firmie

  Referencje

  Sprzęt

  Galeria

  Zapytanie ofertowe

  Praca

  Kontakt

  Kontakt

  P r z e d s i ę b i o r s t w o  R o b ó t  B u d o w l a n y c h

                           P  A  M  A  R   II

ROZBIÓRKI KOMINÓW PRZEMYSŁOWYCH

Szanowni Państwo !

 

Poszukiwanie prostych i skutecznych rozwiązań

w wykonywaniu trudnych i nietypowych zleceń,

osiąganie ich optymalnej funkcjonalności,

to od zawsze dewiza Firmy PAMAR II.

 

Konsekwentne wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom

odbiorców naszych usług skutkowało powstaniem

i doskonaleniem nowych technik i technologii wykonywania

prac związanych z profilem działalności naszego

przedsiębiorstwa.

 

Intensywny rozwój firmy w dziedzinie burzenia i rozbiórek

kominów przemysłowych stworzył

wysoce wyspecjalizowaną komórkę firmy zajmującą się

tylko tego typu zadaniami, czego wynikiem jest

rozebranie w latach 2005—2008,

36 kominów o łącznej wysokości 1836,8 m.

 

Dzięki udanym połączeniom sprawdzonych, tradycyjnych

metod pracy na wysokości z rusztowań stałych i ruchomych

z technikami alpinistycznymi zapewniamy wysoką jakość

wykonania powierzonych zadań przy

maksymalnym bezpieczeństwie pracujących ludzi.

 

Nie poprzestając na zdobytych doświadczeniach

jesteśmy otwarci na nowe formy działalności

i gotowi rozpatrzyć każdą interesującą propozycję.